Dr. Babasaheb Ambedkar Quotes In Marathi | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रेरणादायी विचार

Dr. Babasaheb Ambedkar Quotes In Marathi , Inspirational Babasaheb Ambedkar Quotes In Marathi, Bhimrao Ambedkar Quotes, Babadaheb Ambedkar Thoughts 

Dr. Babasaheb Ambedkar Quotes In Marathi

Dr. Babasaheb Ambedkar Quotes In Marathi

अग्नी तून गेल्याशिवाय
माणसाची शुद्धी होत नाही.

तुम्ही किती अंतर चालत गेलात त्यापेक्षा तुम्ही कोणत्या दिशेने जात आहात ते अधिक महत्वाचे आहे 

अन्यायाविरूद्ध लढण्याची ताकद
आपल्यात येण्यासाठी आपण
स्वाभीमानी व स्वावलंबी बनलं पाहिजे.

“मला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व शिकवणारा धर्म आवडतो.”

अस्पृश्यता जगातील
सर्व गुलामगिरीपेक्षा
भयंकर व भिषण आहे.
आकाशातील ग्रह-तारे
जर माझे भविष्य ठरवत असतील तर
माझ्या मेंदूचा आणि माझ्या मनगटाचा काय उपयोग ?
आपल्याला कमीपणा येईल
असा पोषाख करू नका.

“जे इतिहास विसरतात ते इतिहास घडवू शकत नाहीत.”

इतरांचे दुर्गुण शोधणापेक्षा
त्यांच्यातील सदगुण शोधावे.
उगवत्या सूर्याला नमस्कार करतांना
मावळत्या चंद्राला विसरू नका.
एकत्वाची भावना
ही राष्ट्रीयत्वाची जननी होय.
एखादा खरा प्रियकर
ज्या उत्कटेने आपल्या प्रेयसीवर प्रेम करतो
त्याचप्रमाणे माझे माझ्या पुस्तकांवर प्रेम आहे.

“धर्म माणसासाठी आहे आणि माणूस धर्मासाठी नाही.”

करूणेशिवाय विद्या
बाळगणाऱ्याला मी कसाई समजतो.
काम लवकर करावयाचे असेल तर
मुहूर्त पाहण्यात वेळ घालवू नका.
कोणताही देव किंवा आत्मा
जगाला वाचवू शकत नाही.
जीवन हे मोठे असण्यापेक्षा
महान असले पाहिजे.
जो मनुष्य मरायला तयार होतो
तो कधीच मरत नाही.
जो मनुष्य मरणास भितो
तो अगोदरच मेलेला असतो.

शक्तीचा उपयोग वेळ आणि काळ पाहूनच करावा

ज्यांच्या अंगी धैर्य नाही.
तो पुढारी होऊ शकत नाही.
तुम्ही वाघासारखे बना म्हणजे
तुमच्या वाट्याला कोणीही जाणार नाही
तुम्ही सूर्याप्रमाणे स्वयंप्रकाशित व्हा,
पृथ्वीप्रमाणे परप्रकाशित होऊ नका.
तुम्हीच तुमच्या जीवनाचे
शिल्पकार आहात.
देवावर भरवसा ठेवू नका.
जे करायचे ते मनगटाच्या जोरावर करा.
नशिबामध्ये नाही तर
आपल्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवा.
बोलताना विचार करा,
बोलून विचारात पडू नका.
माणसाला आपल्या दारिद्र्याची लाज वाटता कामा नये;
लाज वाटायवा हवी ती आपल्या
अंगी असलेल्या दुर्गुणांची.
माणूस हा धर्माकरिता नाही
तर धर्म हा माणसाकरिता आहे.

वाचाल तर वाचाल.

विज्ञान आणि धर्म या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.
एखादी गोष्ट विज्ञानाचे तत्त्व आहे की धर्माची शिकवण आहे
याचा विचार केला पाहिजे.
शंका काढण्यास
देखील ज्ञान लागले.
शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि
जो ते प्राषण करेल तो
वाघासारखा गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही.
हिंसा ही वाईट गोष्ट आहे
परंतु गुलामी ही त्यापेक्षाही
वाईट गोष्ट आहे.

You may also like...