International Tea Day Quotes in Marathi | चहाप्रेमींसाठी कोट्स मराठीत 2024

International Tea Day Quotes in Marathi (Tea Quotes in Marathi) Tea Lover Quotes In Marathi, tea quotes, chai quotes, chai lover, chai lover quotes, chai Quotes in Marathi, chai Status in Marathi

International Tea Day Quotes in Marathi

International Tea Day Quotes in Marathi

चहाची वेळ नसते
पण वेळेला चहाच लागतो
International Tea Day

काचेच्या ग्लासमध्ये चहा पिण्याची जी मजा आहे

ती पेपरच्या कप मध्ये कुठे 

मस्त पडलीये गारठवणारी थंडी

सोबतीला गरमा गरम चहा

रुसव्या फुगव्यांना बाजूला सारून

थोडा एकमेकात संवाद होतो का पहा 

टेन्शन सोडा

मस्तपैकी चहा प्या 

घरापासून दूर असलेले हे रस्ते मला अंधारात घाबरवतात,

पण या रस्त्याच्या कोपऱ्यातील चहा आणि मित्र

मला शांती देतात

चहा प्यायला बसलो की जुने दिवस आठवतात,

मित्रांसोबत घालवलेले ते दिवस आठवतात. 

दररोज सकाळी आयता चहा करून

देणारी हवी आता आयुष्यात

गोडवा तिच्या स्मितहास्याचा भरभरून असायचा

विना साखरेचा चहा पण तिच्या हातून गोड व्हायचा 

ती म्हणाली
Tell Me Three Magical Words
मी म्हणालो

‘चल चहा पाजतो’ 

 

You may also like...