Jawaharlal Nehru Quotes in Marathi | जवाहरलाल नेहरूंचे प्रेरणादायी विचार

Jawaharlal Nehru Quotes in Marathi (Jawaharlal Nehru Status in Marathi) Jawaharlal Nehru Quotes, Jawaharlal Nehru Thoughts

Jawaharlal Nehru Quotes in Marathi

Jawaharlal Nehru Quotes in Marathi

जे काम माणसाला उजेडात करण्याची भीती वाटते ते काम माणसाने अंधारात कधीच करू नये.
– जवाहरलाल नेहरूं

इतिहास अभ्यासात बसण्यापेक्षा इतिहास घडविणे अधिक चांगले.

जीवनात प्रत्येक गोष्टीच्या आपापल्या ठरलेल्या वेळा असतात.
– जवाहरलाल नेहरूं
ज्यांच्यापाशी खायला काहीही नाही अशा लोकांशी संस्कृतीची भाषा करणे हा त्यांचा अपमान आहे.
– जवाहरलाल नेहरूं
तुम्हाला सज्जन व्हायचे आहे ना? मग प्रथम आपण वाईट आहोत यावर विश्वास ठेवा.
– जवाहरलाल नेहरूं
इतिहास अभ्यासात बसण्यापेक्षा इतिहास घडविणे अधिक चांगले.
– जवाहरलाल नेहरूं
उच्चारावरून विद्वता, आवाजावरून नम्रता व वर्तनावरून शील समजते.
– जवाहरलाल नेहरूं
भीती काल्पनिक भुतेही निर्माण करते, आपण शांतपणे प्रत्यक्ष परिस्थितीचे जेव्हा पृथक्करण करू लागतो, तिचे शांत परिणाम स्वेच्छेने स्वीकारण्यास तयार होतो, तेव्हा प्रत्याक्षाचा मग फारसा बाऊ वाटेनासा होतो.
– जवाहरलाल नेहरूं
जग झपाट्याने बदलत आहे, पण जुना संदर्भ असला तर आपली मने जुन्याच चाकोरीत रुतलेली असतात.
– जवाहरलाल नेहरूं
तुम्ही जे शिक्षण द्याल ते दिखाऊ आणि दोषपूर्ण असता कामा नये, नाहीतर तुम्ही नौकानयनावर धडे देत असाल आणि तुमची नौका हळूहळू पाण्यात बुडत असेल.
– जवाहरलाल नेहरूं
माणसाने कितीही काम केल तरी त्यामुळे तो काही मरणार नाही.
– जवाहरलाल नेहरूं
विज्ञान आपल्याला अधिकाधिक प्रश्नांची उत्तरे देते, जीवनाला समजून घेण्यास आपल्याला मदत करते आणि त्याचा जर आपण फायदा घेवू शकलो तर अधिक चांगले जीवन जगण्यास लायक हेतुपूर्वक जीवन जगण्यास आपल्याला समर्थ बनविते.
– जवाहरलाल नेहरूं
वृक्षाचे मित्र व्हा, त्यांची लागवड मोठ्या प्रमाणात करा.
– जवाहरलाल नेहरूं
संकटसमयी मूर्ख लोक ज्योतिषाकडे धावतात, तर शहाणे लोक आपल्या बुद्धी चातुर्याच्या व शक्तीच्या जोरावर संकटाशी सामना करतात.
– जवाहरलाल नेहरूं

You may also like...