Yoga Day Wishes in Marathi | योग दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा संदेश

Yoga Day Wishes in Marathi:- Yoga Day Quotes in Marathi, Yoga Day Messages, Quotes, Whatsapp Status

Yoga Day Wishes in Marathi

योग आहे आरोग्याची क्रांती,
नियमित योग केल्याने जीवनात येईल सुखशांती
योग दिनाच्या शुभेच्छा…!

आरोग्य ही सर्वात मोठी भेटवस्तू आहे,

शांती ही सर्वात मोठी संपत्ती आहे,

ते केवळ योगामुळेच मिळते

आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा!

निर्धार नियमित योग करण्याचा
आजपासून जपा मंत्र निरोगी आरोग्याचा
आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा!

योग आहे आरोग्याची क्रांती,

नियमित योग केल्याने जीवनात येईल सुखशांती

योग दिनाच्या शुभेच्छा…!

तुमचे यश तीन गोष्टींनी मोजले जाते.
धन, प्रसिध्दी आणि मन शांती.
धन व प्रसिद्धी तर कोणीही मिळवून घेतो
परंतु मनाची शांती फक्त योग केल्यानेच प्राप्त होते.
योग दिनाच्या शुभेच्छा…!
निरोगी तन आणि शांत मन याची
गुरुकिल्ली म्हणजे योग
जागतिक योग दिनाच्या खूप शुभेच्छा!
नियमित करा योग
आयुष्यभर दूर ठेवा रोग
Happy International Yoga Day

सकाळ व संध्याकाळ नियमित करा योग

तुमच्या जवळ येणार नाही रोग

आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा!

योग करेल रोज
त्यापासून दूर राहील रोग
आंतरराष्ट्रीय
योग दिनाच्या शुभेच्छा!
योग आपल्याला निसर्गाजवळ नेतो
योग आपल्याला ईश्वराची अनुभूती देतो
योग दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

योगाशिवाय मनःशांती नाही,

योग असेल तिथे रोग नाही

जागतिक योग दिनाच्या खूप शुभेच्छा!

स्वस्थ जीवन जगण,

हे जीवनाचे भांडवल आहे,

रोज योग करण,

ही रोगमुक्त

जीवनाची गुरुकिल्ली आहे.

जागतिक योग दिनाच्या खूप शुभेच्छा!

तन, मन, आत्मा आणि बुद्धी

यांची सांगड घालणारा योग

तुमच्या आयुष्यात समतोल घेऊ येवो!

योग दिनानिमित्त मन:पूर्वक शुभेच्छा!

शरीर, मन आणि आत्मा

यांना जोडणारे विज्ञान म्हणजे योग

आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा!

योग हे एक विज्ञान आहे.

अस्पष्ट स्वप्न किंवा कल्पनारम्य नाही.

आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा!

You may also like...