कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय मुंबई ‘शिपाई’ भरती २०२१.

MAHA Krushi & Padum Vibhag (Krushi & Padum Vibhag Mantralaya Mumbai) Bharti 2021 Advertisement Notification for 05 Peon Posts.

MAHA Krushi & Padum Vibhag Recruitment 2021

रिक्त पदे: 05 पदे
पदाचे नाव: शिपाई
अधिकृत वेबसाईट: www.maharashtra.gov.in
अर्ज पाठविण्याची पद्धत: ऑफलाईन
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : 31 डिसेंबर 2021
अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: अस्थापना शाखा (प्रशासन 01), दालन क्र. 522 (विस्तार) 05 वा मजला, हुमात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई – 400032

Notification

अन्य महत्वाचे जॉब्स